Välkommen till FVS
Fastighet & Vägservice AB

FVS Fastighet & Vägservice AB är ett företag med mångårig branscherfarenhet och ett brett verksamhetsområde.

Vi hjälper dig med allt från vägskötsel till röjning av sly och buskar längs vägar och broar.
Ofta ansvarar vi för all vägservice på ett större vägområde.

Service och vägunderhåll i Skåne

LA Fastighetsservice grundades 1996 och ägs och drivs av Krister Andersson. Företaget ombildades till aktiebolag 2007 och bytte namn till FVS Fastighet & Vägservice AB.

Genom åren har vi byggt upp ett bra samarbete med många kunder, som återkommande anlitar oss.